Paletizācija

Paglierani piedāvā divu veidu automātiskas paletes sakraušanas jeb paletizācijas sistēmas – antropomorfiskais paletizācijas robots un tradicionālo paletizēšanas iekārtu. Iekārtas un visas to detaļas tiek izgatavotas Paglierani rūpnīcās, kas atrodas Itālijā un nav pārceltas uz Āzijas vai citu reģionu. Atbilstošāko paletizācijas iekārtu varēsim jums piedāvāt, zinot jūsu produktu, nepieciešamo ražību, telpas un citus jums svarīgus aspektus. Paletizēt iespējams nelielus maisus, lielus maisus, termopakas un kastes.

Paletizācija ir viens no pilnīgi automātiskas fasēšanas līnijas svarīgiem posmiem, kas sakrauj jau safasēto produkciju uz paletēm, lai tās nākamajā posmā tiktu aptītas ar plēvi glabāšanai noliktavā vai drošai transportēšanai.