Metāla separators

General dies piedāvā integrēt granulu ražošanas līnijā metāla separatoru, kas ar magnēta palīdzību atdala granulēšanai paredzētajā produktā atrodošās metāla daļas. Piedāvājumā ir rotācijas tipa vai lentas tipa separatori.